• background
  • background
  • background

PARTENER 2 (P2)

Institutul Naţional pentru Fizică Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei (INFLPR) este o instituţie de cercetare de importanta naţională recunoscută de Guvernul României. INFLPR a fost fondat în anul 1977, având misiunea de a progresa cunoştinţele în câteva zone strategice ale ştiinţei şi tehnologiei în domeniul fizicii laserilor, plasmei şi radiaţiei.
Institutul derulează cercetări de ultima generaţie începând de la materiale fotonice de bază şi laseri de putere ridicată, nanomateriale şi nanotehnologii, puncte cuantice şi tehnologii ale informaţiei, fizica plasmei şi micrografie cu raze X până la fotonică industrială, biofotonică şi acoperiri folosind plasmă. INFLPR desfăşoară cercetări ştiinţifice avansate finanţate de agenţii naţionale şi internaţionale, instituţii şi întreprinderi cu capital privat.
Grupul de Procese Elementare în Plasmă şi Aplicaţii din cadrul INFLPR care coordonează acest proiect face parte din cadrul laboratorului Plasmă de Temperaturi Joase, asigurând experienţa şi expertiza necesare în domeniul depunerilor de filme subţiri. Pe de altă parte, grupul desfăşoară o activitate ştiinţifică intensă în domeniul caracterizării morfologice, structurale şi tribologice a materialelor de interes.

 

Webpage: http://www.inflpr.ro/ro

 

Responsabil proiect:

Dr. Corneliu Porosnicu