• background
  • background
  • background

PARTENER 3 (P3)

NOVUS Constanța
Situată în zona industrială a Municipiului Constanţa, NOVUS, societate comercială cu capital privat 100%  românesc, activează pe piaţa româneasca de utilaje si instalaţii de peste 20 ani şi are colaborări cu firme din Italia si Germania, ţări în care exportă o   parte din produsele realizate.
Webpage: http://www.novusco.ro/

 

Produse fabricate de S.C. NOVUS Constanţa:
- Instalaţii de irigat mobile cu tambur şi tub PE;
- Staţii de pompare fixe sau mobile pentru sistemele de irigaţii;
- Motopompe şi agregate de pompare pentru irigaţii;
- Motopompe PSI;
- Motopompe de mare capacitate pentru desecări şi acvacultură;
- Agregate de pompare pentru irigaţii cu captare din pânza freatică;
- Generatoare de curent mobile pentru intervenţii;
- Generatoare de curent staţionare insonorizate;
- Piese şi subansambluri prelucrate pe centre de prelucrare cu comandă numerică;
- Structuri metalice de rezistenţă;
- Confecţii metalice uşoare diverse;
- Tubulaturi speciale.
NOVUS şi-a dezvoltat un sistem de asigurare a calităţii în conformitate cu unul dintre cele mai moderne si exigente standarde în domeniu: ISO 9001, acest lucru reflectându-se în organizarea întregii activităţi a firmei: aprovizionare, producţie, controlul calităţii şi prestarea de servicii.
Compania noastră are un personal compus din ingineri şi muncitori inalt calificaţi, astfel putem crea produse noi solicitate de beneficiari in condiţii de calitate şi promptitudine

 

Personalul implicat în proiect
Ing. Ouatu-David Şerban – Responsabil de Proiect, Specializarea Utilaje şi Instalaţii Portuare, Director Departament Cercetare – Dezvoltare
Ing. Mircea Măgureanu – Coordonator Cercetare - Proiectare, Specializarea Mecanică, Director General
Gropoşilă Iulian – Inginer Cercetare, Preşedinte al Patronatului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Constanţa
Ing. Naver Vasile – Inginer Proiectare - Tehnologie, Specializarea Maşini Agricole, Director Tehnic
Ing. Dumitrache Ionel – Inginer Proiectare, Specializarea Tehnologia Construcţiilor de Maşini, Director Marketing
Ing. Secară Adrian  –  Inginer Energetic Verificare şi Control, Specializarea Energetică, Director adj. Sector Construcţii Energetic
Ţoţoi Florin – Lăcătuş mecanic - hidraulică

Budeanu Aurel - Strungar - prelucrări prin aşchiere