• background
  • background
  • background

2012

În cadrul etapei I (2012), conform planului de realizare, cei patru parteneri implicaţi (CO: UNIV. OVIDIUS, P1: INOE 2000, P2: INFLPR, P3: SC NOVUS) au colaborat pentru îndeplinirea obiectivelor, realizând următoarele activităţi specifice:

  1. Sinteză şi caracterizarea complexă a nanocompozitelor pe bază de carbon

1.1  Binare (C+Me) prin tehnologia TVA. (CO)
1.2  Ternare (C+Me1+Me2) prin tehnologia TVA (P2)
1.3  Complexe (TiSi +CN) prin tehnologia ACV (P1)

  1. Analiza proceselor tehnologice şi identificarea tipurilor de nanocompozite complexe  în scopul creşterii rezistenţei la uzura/termică a pieselor (P3)

  2. Concepţie şi realizare standuri de probe pt testări şi prelucrări suprafeţe piese (turbine şi reductoare) în vederea acoperirii cu nanocompozite (P3)

  3. Diseminarea pe scară largă a rezultatelor.

4.1 Participare la conferinţe naţionale şi internaţionale
4.2 Organizare workshop (CO)
4.3 Publicare articole